Zásady ochrany osobných údajov


Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa využitia vašich osobných údajov alebo akékoľvek iné otázky týkajúce sa problematiky ochrany dát alebo zásad ochrany osobných údajov,potom nás prosím kontaktujte na adrese support@zrychleniepc.sk.

Zásady ochrany osobných údajov si prosím pozorne prečítajte, pretože keď naše webové stránky použijete, budeme mať za to, že ste si tieto podmienky prečítali a prijaliich za svoje.

Zhromažďované informácie

Smieme zhromažďovať osobné informácie o Vás, ktoré nám poskytnete pri svojompoužívaní našich webových stránok, napríklad k odberu našich výmenných aktualizácií apravidelných aktualizácií webových stránok.

Optimal Software s.r.o. pevne verí v dôležitosť udržiavania osobných údajov užívateľov v dôvernosti. Nikdy Vaše informácie nepoužije na účely iného druhu než ako bolo uvedené, ani mimo rámec povolenia, ktoré ste nám poskytli.

Tretie strany

Vaše osobné údaje nebudeme zdieľať s tretími stranami, pokiaľ nám k tomu najprvneposkytnete výslovný súhlas. Spoločnosti tretích strán môžu zhromažďovať a používať informácie o Vašich návštevách tohto a iných serverov k tomu, aby Vám potom posielalireklamné oznámenia o tovare a službách, ktoré by pre Vás mohli byť zaujímavé. Ak si želáte získať viac informácií o týchto praktikách a dozvedieť sa viac o tom aké mátemožnosti zabrániť týmto spoločnostiam tieto informácie využívať, navštívte prosím http://networkadvertising.org/managing/opt_out.asp

Serverové záznamy a cookies

Informácie o užívateľoch navštevujúcich naše webové stránky zhromažďujeme analýzouvyužitia servera, ku ktorej patrí aj používanie cookies a serverových záznamov.Samotná cookie neobsahuje osobné informácie, hoci nám umožní korelovať Vaše používanie tohto serveru s konkrétnymi informáciami, ktoré ste nám vedome poskytli.Avšak jedinými osobnými informáciami, ktoré môže cookie obsahovať, sú informácie,ktoré informujete sami.

Väčšina webových prehliadačov automaticky prijíma cookies, avšak ak si želáteautomatickému prijímanie zamedziť, môžete si zmeniť nastavenie prehliadača. Ak sa rozhodnete naše cookies neprijímať, nemôžeme Vám zaručiť, že Váš zážitok z našichwebových stránok sa bude vyznačovať rovnakou rýchlosť a odozvou ako keby stecookies prijímali.

Vaše údaje

Užívatelia ZrychleniePC.sk majú určité práva vyplývajúce z britského zákona na ochranu osobných údajov (Data Protection Act). Napríklad si môžete vyžiadaťoznámenie toho, aké informácie o Vás máme vo svojich databázach.ZrychleniePC.sk Vám na vyžiadanie poskyte všetky podrobnosti, ktoré o Vásmáme k dispozícii, ako online, tak aj offline. Ak si chcete tieto informácie vyžiadať,kontaktujte nás prosím zaslaním e-mailu na adresu support@zrychleniepc.sk.

Zmeny týchto zásad

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme čas od času zmeniť pri pridávanínových produktov a služieb, pri vylepšovaný našej existujúcej ponuky, a tiež spokračujúcimi zmenami technológií. Všetky zmeny budú na celých webových stránkachzvýraznené, aby sa zabezpečilo, že všetci užívatelia budú mať možnosť na nezareagovať.